Event News, Specialized News

Sản xuất công nghiệp tăng 9,8%

Vượt lên những khó khăn của năm 2015, ngành công thương đã đạt được những kết quả khả quan. Để có được kết quả này một phần nhờ sự phục hồi khá ấn tượng của ngành sản xuất công nghiệp.

Nếu năm 2014, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 7,6% so với năm 2013, thì năm 2015 sản xuất công nghiệp tăng trưởng ấn tượng với mức tăng 9,8%, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ các năm gần đây, tăng 2% so với kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, trong đóng góp chung của các ngành công nghiệp, nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung (tăng 10,6%), đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của ngành. Trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đứng đầu mức tăng trưởng là sản xuất thiết bị truyền thông tăng 66%, công nghiệp sản xuất xe có động cơ tăng trưởng 42%, sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng tăng 36%… Ngành sản xuất và phân phối điện cũng đạt mức tăng trưởng 11,4%.

Năm 2016 sẽ tập trung phát triển sản xuất công nghiệp có chiều sâu để từng bước tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Ảnh: Danh Lam

Với công nghiệp cơ khí, năm 2015, ngành đã thực hiện đúng và vượt tiến độ nhiều công trình như công trình tuyển quặng Tân Rai, nhà máy xử lý nước Fomosa Hà Tĩnh, đưa vào vận hành khai thác tổ máy số 1 Thủy điện Lai Châu… Ngành cơ khí cũng đẩy mạnh đầu tư thiết bị và chế tạo thành công nhiều sản phẩm cơ khí phức tạp, siêu trường, siêu trọng, sản xuất, lắp ráp ô tô tăng 55,3%, sản xuất kim loại tăng 23,4%…

Năm 2016, Bộ Công Thương đặt mục tiêu tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp khoảng 9-10% so với năm 2015 theo hướng phát triển công nghiệp với tốc độ hợp lý, đảm bảo tính bền vững, phát triển có chọn lọc những ngành công nghiệp mà nước ta có nhiều lợi thế, chú trọng phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo v.v…

Nguồn baomoi.com.vn